GL_logo_fc_gradient_def_jpg

Meer informatie?

Wij vertellen u graag meer over onze diensten:

Deep scan
Content creation
Content kalender
Content management

n

Privacy Policy

GrowLarge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens GrowLarge:

www.growlarge.eu

Centraal Station Hoofddorp, Het Pharos gebouw (Noordtoren), Mercuriusplein1, 2132 HA, Hoofddorp

Dhr. G. Lebbink is de Functionaris Gegevensbescherming van GrowLarge. Hij is te bereiken via info@growlarge.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

GrowLarge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Als u van onze dienstverlening gebruik maakt

Op het moment u van onze dienstverlening gebruik maakt, vullen wij de gegevens in/aan met aanvullende persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens tot vijf jaar na uw aanvraag in verband met administratieve verplichtingen. Wij gebruiken deze gegevens om u, na afloop van uw contract, indien gewenst en rendabel, gemakkelijk opnieuw een opdracht voor u uit te voeren zonder uw gegevens opnieuw in te vullen.

·        NAW gegevens

·        aanhef

·        geslacht

·        eigennamen

·        geboortedatum

·        e-mailadres

·        telefoonnummer

·        IBAN

·        naam rekeninghouder

·        voorkeur betaalmethode

·        start- en einddatum contract

·        eventueel postadres

Verwerking

Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren.

GrowLarge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel van GrowLarge is een aanbod op maat te doen met de juiste voorwaarden en altijd de scherpste aanbieding. 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, teneinde uitleg te geven over de diensten en producten die op de website van GrowLarge worden genoemd. GrowLarge zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of telefonisch contact, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, en ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit (schriftelijk of per telefoon) kenbaar maken aan ons bedrijf: GrowLarge, t.a.v. privacygrowlarge, Mercuriusplein 1, 2132 HA, Hoofddorp.

Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw bezoek op onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door GrowLarge verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. 

Disclaimer

GrowLarge streeft ernaar alle informatie op haar websites zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

GrowLarge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en/of tekortkomingen op haar websites. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. 

GrowLarge is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan GrowLarge noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten. 

GrowLarge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen. U mag de inhoud van de websites van GrowLarge niet kopiëren en/of veranderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GrowLarge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikersgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Voor instructies hoe u dit kunt doen verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser of de website van uw browserfabrikant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GrowLarge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@growlarge.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GrowLarge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GrowLarge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met G. Lebbink of via info@growlarge.eu

Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan GrowLarge wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Inzage en wijzigen van je gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u als gebruiker belangrijke nieuwe rechten om meer controle te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen of volledig te verwijderen. 

Wijzigingen

GrowLarge behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring om kennis te nemen van eventuele aanpassingen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2019.